Parashat lezingen

De wekelijkse lezingen uit de Tora en de Profeten

De parashat is het gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel (de Tora) dat wekelijks door (het overgrote deel van) de Joodse gemeenschap wordt gelezen. Er bestaat een eenjarige en een driejarige cyclus. Wij volgen de eenjarige cyclus, zoals die op de meeste plaatsen in Israël en in de diaspora (buiten het land Israël) gevolgd wordt. Elke parashat bestaat uit 7 alijot (opgangen) en een afsluitend gedeelte (maftier). Na de maftier volgt de haftara, de lezing uit een gedeelte van een van de Profeten. De naamgeving van de haftaralezing is dezelfde als die van de Toralezing. Volgelingen van Jeshua/Jezus lezen aansluitend gedeelten uit de Apostolische Geschriften (ook wel het ‘Nieuwe Testament’ genoemd).

Leesrooster 2023/2024 (5784)